เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

กาญจนบุรีก็เป็นสถานที่สำคัญ ตั้งแต่เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญสมัยอยุธยา ที่คอยรับศึกจากพม่า จนถึงสมัยกรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ทุกคนกล่าวถึงมากที่สุด คือประวัติการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควและทางรถไฟสายมรณะ ครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา หรือสงครามโลกครั้งที่สอง ที่มีอังกฤษและฝรั่่งเศสเป็นฝ่ายพันธมิตร และญี่ปุ่นเป็นฝ่ายอักษะ ซึ่งขณะนั้นทั้งๆ ที่ประเทศไทยได้วางตัวเป็นกลางทางสงคราม ปัจบันเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆที่น่าไปชมบรรยากาศ