Browsed by
ป้ายกำกับ: ภาพของเวิ้งอ่าวคู่

หมู่เกาะพีพี

หมู่เกาะพีพี

ภาพของเวิ้งอ่าวคู่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเกาะพีพี ได้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาเยือนทะเลไทยอย่างมากมาย หาดทรายขาวของทั้งอ่าวต้นไทรและอ่าวโละดาลัม พร้อมทั้งน้ำทะเลใส สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดมา อีกทั้งอ่าวมาหยาอันเลื่องชื่อ ซึ่งอยู่ท่…

Read More Read More